Aktualności

 • Poszerzona lista podmiotów z zakazem nadawania lub dystrybucji jakichkolwiek treści 

  22 września 2023

  Zakaz nadawania programów przez RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook, Katehon Więcej o: Poszerzona lista podmiotów z zakazem nadawania lub dystrybucji jakichkolwiek treści 

 • Akceptacja ofert hurtowych/zmian ofert hurtowych w POPC przez Prezesa UKE

  20 września 2023

  Prezes UKE przygotował zestawienie dokumentów/informacji (Zestawienie), które Operatorzy Sieci Dostępowych (OSD) powinni przedstawiać wraz z wnioskiem o akceptację oferty hurtowej/zmian oferty hurtowej (Wniosek OSD). Więcej o: Akceptacja ofert hurtowych/zmian ofert hurtowych w POPC przez Prezesa UKE

 • Obowiązek wpłat na rzecz PISF

  20 września 2023

  Zgodnie z art. 19 ust. 6a ustawy o kinematografii, podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie mają obowiązek dokonania wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 1,5% przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie. Więcej o: Obowiązek wpłat na rzecz PISF

 • Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej

  19 września 2023

  Informujemy, że 25 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Więcej o: Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej

 • Wniosek Stoen ws. zmiany decyzji dot. dostępu do słupów

  18 września 2023

  Informujemy, że do Prezesa UKE wpłynął wniosek Stoen Operator sp. z o.o. (dalej „Stoen”) o wydanie decyzji zmieniającej decyzję Prezesa UKE nr DR.WIT.6082.2.2019.182, określającą „Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych Stoen linii niskiego i średniego napięcia”. Więcej o: Wniosek Stoen ws. zmiany decyzji dot. dostępu do słupów

 • Lista uczestników aukcji zakwalifikowanych do etapu II aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz

  11 września 2023

  Cztery podmioty, które złożyły oferty wstępne w ramach ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 22 czerwca 2023 r. aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz zostały zakwalifikowane do etapu II aukcji. Więcej o: Lista uczestników aukcji zakwalifikowanych do etapu II aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz

 • Warsztaty on-line - test Margin Squeeze

  07 września 2023

  Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), instytucja o charakterze specjalistycznym w osi I Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), zaprasza przedstawicieli rynku telekomunikacyjnego na warsztaty on-line, które odbędą się 19 września 2023 r. w godzinach 11.00-14.00. Więcej o: Warsztaty on-line - test Margin Squeeze

 • Zaproszenie do udziału w kwestionariuszu BEREC IP-IC

  04 września 2023

  BEREC przygotowuje "Raport na temat ekosystemu wzajemnych połączeń IP" zgodnie programem prac BEREC na 2023 r Raport będzie aktualizacją "Raportu BEREC w sprawie praktyk w zakresie połączeń międzysieciowych IP w kontekście neutralności sieci" opublikowanego w 2017 r. Więcej o: Zaproszenie do udziału w kwestionariuszu BEREC IP-IC