Aktualności

 • Warsztaty dla Beneficjentów POPC - rejestracja

  13 marca 2019

  Urząd Komunikacji Elektronicznej, instytucja o charakterze specjalistycznym w osi I Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zaprasza wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC na warsztaty, które odbędą się 19 marca 2019 r. w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa. Więcej o: Warsztaty dla Beneficjentów POPC - rejestracja

 • Zmiana ról we współpracy UKE z BEREC

  12 marca 2019

  W związku z objęciem przez Prezesa UKE Marcina Cichego stanowiska wiceprzewodniczącego BEREC w 2019 roku oraz przyjętą w BEREC zasadą neutralności członków kierownictwa, w tym roku Marcin Cichy będzie uczestniczył w pracach BEREC jako członek ścisłego zarządu (mini-board) BEREC i nie będzie reprezentował UKE. Więcej o: Zmiana ról we współpracy UKE z BEREC

 • Badanie konsumenckie start-upów

  11 marca 2019

  Przedstawiamy wyniki badania konsumenckiego, zawierającego informacje o tym, jak przedstawiciele start-upów korzystają z usług telekomunikacyjnych.     Więcej o: Badanie konsumenckie start-upów

 • Prezes UKE odpowiada w BEREC za roaming, ramy regulacyjne oraz sieci bezprzewodowe

  08 marca 2019

  Od początku 2019 roku Prezes UKE Marcin Cichy pełni funkcję wiceprzewodniczącego BEREC i zgodnie z ustaleniami sprawuje nadzór nad grupami roboczymi BEREC ds. roamingu, ram regulacyjnych oraz ewolucji sieci bezprzewodowych. Więcej o: Prezes UKE odpowiada w BEREC za roaming, ramy regulacyjne oraz sieci bezprzewodowe

 • Konsultacje arkusza monitorowania Intra-EU

  06 marca 2019

  W ramach prac nad wdrożeniem regulacji połączeń wewnątrzunijnych przedstawiamy do konsultacji kwestionariusz mający służyć w przyszłości do monitoringu tej usługi. Więcej o: Konsultacje arkusza monitorowania Intra-EU

 • Zmiana przepisów o przenośności numerów

  01 marca 2019

  Uproszczenie zmiany i przeniesienia numeru dzięki możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej i dokumentowej, a także ograniczenie sytuacje, w których abonenci nie są świadomi konsekwencji przeniesienia numeru i rozwiązania umowy przed upływem terminu – to najważniejsze zmiany, jakie przyniesie rozporządzenie wchodzące w życie 1 marca. Więcej o: Zmiana przepisów o przenośności numerów

 • Prezes UKE nałożył karę na Netia S.A. w wysokości 100 tys. zł

  01 marca 2019

  Prezes UKE nałożył karę za uniemożliwienie XL Telekom korzystania z uprawnienia do przeniesienia przydzielonych numerów, o którym mowa w art. 71 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego. Więcej o: Prezes UKE nałożył karę na Netia S.A. w wysokości 100 tys. zł

 • UKE przygotował Atlas szerokopasmowego dostępu do internetu

  28 lutego 2019

  Przygotowany przesz UKE atlas pozwala w szczególności władzom samorządowym znaleźć informacje o infrastrukturze szerokopasmowej – już istniejącej i tej, która powstanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Więcej o: UKE przygotował Atlas szerokopasmowego dostępu do internetu