Podpisanie Memorandum o partnerstwie i współpracy z Regulatorem z Ukrainy

Podpisanie Memorandum o partnerstwie i współpracy z Regulatorem z Ukrainy

Prezes UKE podpisał nowe Memorandum o partnerstwie i współpracy w zakresie regulacji komunikacji elektronicznej z regulatorem z Ukrainy
 

8 grudnia 2022 r., po pierwszym dniu Posiedzenia Plenarnego BEREC, w Pradze Prezes UKE dr Jacek Oko i Przewodniczący Państwowej Komisji Regulacji Łączności Elektronicznej, Częstotliwości Radiowych i Usług Pocztowych (NCEC) Ukrainy Oleksandr Zhyvotovskyi podpisali Memorandum o partnerstwie i współpracy w zakresie regulacji komunikacji elektronicznej.

Celem Memorandum jest wzmocnienie i pogłębienie współpracy dwustronnej między jego Uczestnikami poprzez: wzajemne wspieranie możliwości instytucjonalnych w celu reagowania
na wszelkie sytuacje kryzysowe mające wpływ na sektor komunikacji elektronicznej; rozwój, wykorzystywanie i udostępnianie dostępnych narzędzi do szybkiej odbudowy w przypadku uszkodzenia urządzeń i sieci komunikacji elektronicznej; współpracę z interesariuszami z sektorów publicznego i prywatnego w celu wdrażania wspólnych inicjatyw i projektów; stworzenie warunków do intensyfikacji współpracy pomiędzy sektorami komunikacji elektronicznej obu państw.

Memorandum obejmuje współpracę w zakresie m. in. zarządzania ograniczonymi zasobami komunikacji elektronicznej, koordynacji transgranicznej częstotliwości, zapewnienie odpowiedniej jakości usług komunikacji elektronicznej dla użytkowników końcowych oraz dostępu do fizycznej infrastruktury komunikacji elektronicznej, ochronę praw użytkowników końcowych usług komunikacji elektronicznej i usług pocztowych, wsparcia Ukrainy (NCEC) w integracji z UE i we wdrażaniu prawodawstwa UE w dziedzinie komunikacji elektronicznej.

Memorandum zostało zawarte na okres 5 lat i wchodzi w życie z dniem podpisania przez Uczestników. Będzie automatycznie przedłużane okresy kolejnych 5 lat, chyba, że zostanie wypowiedziane przez jednego z Uczestników.

Dotychczas podstawą współpracy dwustronnej pomiędzy UKE a NCEC była Deklaracja współpracy
w obszarze regulacji łączności między Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej Rzeczypospolitej Polskiej a Państwową Komisją Regulacji Łączności Informatyzacji Ukrainy z 20 listopada 2012 r., której postanowienia przestały obowiązywać w momencie wejścia w życie nowego Memorandum.

Decyzja o podpisaniu nowego dokumentu, a nie przedłużenie okresu obowiązywania wcześniejszej Deklaracji, została podjęta przez Uczestników w związku z licznymi zmianami dotyczącymi regulatora ukraińskiego, w szczególności zmianą nazwy i znacznej liczby kompetencji.

Po podpisaniu Memorandum Prezes UKE i Przewodniczący NCEC ocenili, że dotychczasowa współpraca dwustronna pomiędzy regulatorami z Polski i Ukrainy była bardzo owocna i wyrazili głębokie przekonanie, że dalsza współpraca będzie jeszcze bardziej efektywna.