Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej

Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej

25 września 2023 r. weszła w życie Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 14 ustawy podmiot publiczny może zlecać usługę wysyłania krótkich wiadomości tekstowych wyłącznie integratorowi usług SMS wpisanemu do wykazu prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu uzyskania wpisu do wykazu zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej UKE w zakładce Poradniki > Informacje dla przedsiębiorców > Jak uzyskać wpis w wykazie integratorów SMS.