Komunikacja SMS/MMS/Audiowizualna z Koordynatorem ds. dostępności

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skontaktować się z Koordynatorem ds. dostępności za pośrednictwem:

  • SMS;
  • MMS;
  • WhatsApp
  • aplikacji MS Teams (w tym przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia terminu spotkania).

Koordynator ds. dostępności posługuje się polskim językiem migowym.

Wyżej wymienione środki wspierające komunikowanie się są dostępne w godzinach pracy UKE.

Kontakt do Koordynatora ds. dostępności:

Magdalena Dydyszko

t: +48 668 470 945

Osoby Głuche mogą również skorzystać z Tłumacza PJM i SJM.