Informacja o stanie zapewniania dostępności Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Informacja o stanie zapewniania dostępności UKE została opracowana w oparciu o realizację Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Pliki do pobrania