Kobieta w ciemnej bluzce na ciemnym jednolitym tle

O zakłóceniach w pracy urządzeń mobilnych i jak temu zaradzić

Masz problem w korzystaniu z usług mobilnych? Urządzenia elektryczne, zwłaszcza pozostawione bez opieki, lub niedbale użytkowane mogą powodować szkodliwe zakłócenia w pracy innych urządzeń. Wszelkie wątpliwości możesz wyjaśnić z naszymi pracownikami. Odpowiemy na twoje pytania, pomożemy w ustaleniu, który z twoich sprzętów mógł spowodować zakłócenie. Pamiętaj też: nasi pracownicy zawsze okażą ci legitymację służbową – z numerem służbowym pracownika, imieniem i nazwiskiem oraz oznaczeniem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

Postępujący rozwój technologii, zautomatyzowanie procesów produkcji oraz upowszechnienie środków transportu i komunikacji, sprawiły, że życie milionów ludzi stało się łatwiejsze i zasobniejsze. Cywilizacyjne udogodnienia generują niestety coraz częściej i więcej kosztów środowiskowych. Toksyczne powietrze, zdegradowane lasy czy zanieczyszczone wody wpływają na dobrostan każdego człowieka. Wszyscy pragniemy, aby nasza przestrzeń życiowa była estetyczna i bezpieczna, z dala od hałasu i nieprzyjemnych zapachów. W reakcji na rosnące zagrożenia ustanawiane są rezolucje i traktaty międzynarodowe uznające prawo każdego człowieka na świecie do czystego, zdrowego i zrównoważonego środowiska.

Na co dzień rzadko zdajemy sobie sprawę, że wszyscy współużytkujemy pewien zasób naturalny, który choć jest niewidoczny i nienamacalny, wymaga takiej samej ochrony i uporządkowania. Telekomunikacja, radio i telewizja, a także wszelkie urządzenia do bezprzewodowej transmisji danych, wykorzystują fale elektromagnetyczne, którego spektrum jest zasobem ograniczonym i skończonym i dlatego musi być zarządzane w sposób efektywny i przemyślany.

Na poziomie międzynarodowym, regionalnym i państwowym tworzone są ramy i schematy według, których przydzielane częstotliwości użytkownikom instytucjonalnym i prywatnym, są wolne od wzajemnych interferencji. Mimo że nikt celowo nie prowadzi celowych transmisji zakłócających, jak to miało miejsce w czasach, gdy świat podzielony był „żelazną kurtyną”, to wciąż zdarzają się przypadki interferencji na falach radiowych.

 

Najczęstsze przyczyny utrudnień w działaniu Wi-Fi i Bluetooth

Jak wynika z naszych obserwacji, w dużych skupiskach ludzkich jak budownictwo wielorodzinne, ale nierzadko też w zabudowie jednorodzinnej, pracują urządzenia RTV i AGD wyposażone możliwość komunikacji na pasmach 2,4 GHz i 5 GHz w standardach radiowych WI-FI i Bluetootch. W wielu przypadkach łączność radiowa w tych urządzeniach włączana jest domyślnie, pomimo że nie jest ona niezbędna do poprawnej pracy urządzenia. Pasmo radiowe jest zasobem ograniczonym. Działające w nim urządzenia mają przydzielone określone zakresy częstotliwości zależnie od charakteru pracy. Natłok urządzeń nadawczo odbiorczych w danej lokalizacji powoduje znaczący spadek jakości transmisji wpływając na prędkości przesyłu danych jak i zasięg skutecznej pracy.

Warto zatem wyłączać zbędne emisje nieużywanych urządzeń radiowych Bluetootch i Wi-Fi w urządzeniach, w których sporadycznie jest użytkowana łączność bezprzewodowa. Jeśli możemy w stacjonarnych urządzeniach typu telewizory, sprzęt komputerowy, zestawy audio czy kina domowego wykorzystać kablowe podłączenie do sieci domowej i internatu typu LAN, z pewnością zapewni to bardziej stabilną i wydajną pracę oraz poprawi to działanie innych urządzeń bezprzewodowych w domu. W przypadku przesyłania wrażliwych danych komputerowych połączenie kablowe LAN znacznie poprawi bezpieczeństwo przesyłanych informacji.

Inne częste źródła zakłóceń

W naszej wieloletniej działalności często też spotykamy się z przypadkami, w których nieużywane elementy instalacji antenowej radiowo-telewizyjnej typu wzmacniacze sygnału radiowego instalowane bezpośrednio przy antenie odbiorczej lub wzmacniacze wewnątrzbudynkowe zamontowane gdzieś na poddaszu lub urządzenia nadawczo odbiorcze po dawno nieużywanym łączu radiowego dostępu do internetu, pozostawione pod zasilaniem, stają się przyczyną zakłóceń w szerokim spektrum radiowym. Ponadto zwiększają zużycie energii elektrycznej gospodarstwa domowego, a nawet mogą się stać się przyczyną pożaru.

W ostatnim czasie również rejestrujemy przypadki zakłóceń pasma LTE 800 wykorzystywanego przez operatorów telefonii komórkowej do usług transmisji danych. Przyczyną są wadliwie pracujące konwertery anten do odbioru telewizji satelitarnej. Ich niska jakość lub zużycie eksploatacyjne powodują wzmożoną emisje produktów przemiany częstotliwości radiowej odebranego przez antenę sygnału. Jeśli kabel antenowy łączący antenę z dekoderem również będzie niskiej jakości lub ulegnie znacznemu zużyciu uzyskamy mimowolnie skuteczną antenę za pośrednictwem, której produkty przemiany częstotliwości zakłócą pracę pobliskich stacji telefonii komórkowej.

Uwaga na repeatery

Największym odsetkiem zakłóceń z jakimi spotykają się pracownicy UKE, to jednak tzw. repeatery, czyli wzmacniacze sygnału telefonii komórkowej. Użytkowanie ich zostało zabronione ogólnie obowiązującymi przepisami w Polsce i fakt został już dostatecznie nagłośniony, jednak mimo to często spotykamy się z przypadkami instalowania takich wzmacniaczy.

Przeczytaj także: Cisi zabójcy zasięgu

Co do zasady te urządzenia radiowe dopuszczone do obrotu handlowego nie mają służyć zagłuszaniu, niemniej błędy w ich montażu, użytkowaniu lub konserwacji oraz ich nirzadka niska jakość wykonania mogą mieć znaczący wpływ na ich kolizyjną pracę z urządzeniami operatorów i znacząco pogorszyć jakość połączeń telefonicznych i transmisji danych okolicznym sąsiadom.

Na co warto zwrócić uwagę

Do podłączenia zewnętrznej anteny odbiorczej do telewizji naziemnej czy do satelitarnej z odbiornikiem w mieszkaniu należy używać dobrej jakości komponentów i kabli przeznaczonych do stosowania zewnętrznego (czarnych, żelowanych). Kable takie mają wzmocnione ekranowanie i często są odporne na wilgoć i zmiany atmosferyczne. Dobre ekranowanie kabla zabezpiecza przed odbiorem i emisją zakłóceń elektromagnetycznych, poprawiając parametry odbioru.

Chociaż średnia cena kabla żelowanego zewnętrznego (czarnego) jest wyższa od typowego kabla (białego) do stosowania wewnątrz budynku, to jego większa trwałość i lepsze parametry sygnału przełożą się na dłuższą bezawaryjną pracę całego systemu.

Ponadto, dobór odpowiednich komponentów systemy antenowego wykorzystanych w instalacji odbiorczej przełoży się na uzyskanie większego wzmocnienia pasywnego sygnału, co w przypadku odbioru telewizji naziemnej może wykluczy konieczność stosowania wzmacniacza, który wymaga zasilania oraz większej uwagi w czasie jego eksploatacji. Natomiast uzyskanie lepszej jakości sygnału w instalacji odbiorczej telewizji satelitarnej przekłada się na mniejsze utrudnienia w odbiorze podczas silnego zachmurzenia i dużych opadów deszczu.

Elementy instalacji antenowej odbiorczej wewnętrzne i zewnętrzne pracują wbrew pozorom w dość trudnych warunkach środowiskowych. Te instalowane na dachu są narażone na upały, wilgoć, mróz i wyładowania atmosferyczne oraz silne podmuchy wiatru. Te elementy instalacji odbiorczej zamontowane wewnątrz budynku na nieizolowanym termicznie poddaszu w letnie upalne dni są narażone na pracę w wysokiej temperaturze, zimą natomiast w niskiej. Wymienione warunki pracy znacznie wpływają na szybsze zużywanie się elektronicznych elementów instalacji antenowej. A to tylko już krok problemów. Dla tego bardzo ważne jest dobre wykonanie instalacji z uwzględnieniem punktów montażu urządzeń w odpowiednich skrzynkach, właściwe ułożenie i poprowadzenie kabli antenowych i przewodów z zasilaniem elektrycznym dla wykorzystanych w instalacji urządzeń.

Z uwagi na prace takich urządzeń bez konieczności stałego dozoru warto wykonać taką instalacje z należytą uwagą, ochroną przeciw porażeniową od napięcia 230V i ochroną przeciw pożarową dla ogólnego bezpieczeństwa domowników i swojego majątku.

Szukanie i eliminowanie zakłóceń, to nic innego jak troska o naszą wspólną przestrzeń. Pamiętaj, że pasmo radiowe wykorzystywane jest nie tylko dla wygody, rozrywki czy prowadzenia biznesu, ale również przez służby chroniące nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Dlatego w przypadku, gdy okaże się, że to ty jesteś właścicielem urządzenia generującego zakłócenia wykaż się zrozumieniem i zastosuj się do zaleceń pracowników UKE.

Działanie prowadzone przez pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej w terenie

Może się zdarzyć, że w pobliżu twojego miejsca zamieszkania pojawi się specjalistyczny samochód należący do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pracownicy Urzędu Komunikacji będą wykonywać czynności pomiarowe z użyciem anten i specjalnego sprzętu radiowego.

Może się zdarzyć, że znajdziesz w swojej skrzynce pocztowej na listy pismo z Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w który informujemy, iż zostały zidentyfikowane zakłócenia radiowe pochodzące z urządzenia w budynku, który zamieszkujesz czy użytkujesz.

Co to oznacza? Prawdopodobnie użytkujesz świadomie lub nieświadomie w swoim domu urządzenie, które powoduje zakłócenia w pracy urządzeń innych użytkowników i instytucji.

Zakłócenia takie, powodowane np. przez wzmacniacz sygnału GSM, uszkodzony konwerter telewizji satelitarnej, niekonserwowaną szerokopasmową antenę telewizyjną (siatkową) mogą być bardzo silne, odczuwane przez wiele podmiotów i na obszarze oddalonym od twojego domu nawet na kilka kilometrów.

W tej sytuacji konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie używania wzmacniacza GSM bez zezwolenia, czy też wymiana lub naprawa powodujących zakłócenia wzmacniaczy anten czy innych sprzętów.

Możesz zawsze potwierdzić tożsamość naszego pracownika i uzyskać odpowiedź na swoje pytania.

Pracownicy Urzędu Komunikacji Elektronicznej prowadzący monitoring radiowy w terenie chętnie odpowiedzą na twoje pytania, pomogą w ustaleniu, który z twoich sprzętów, urządzeń mógł spowodować zakłócenie.

Nasi pracownicy mają zawsze przy sobie i okażą ci legitymację służbową – z numerem służbowym pracownika, imieniem i nazwiskiem oraz oznaczeniem Urzędu.

Możesz również potwierdzić tożsamość pracownika, czy zadać nam pytania kontaktując się z najbliższą Delegaturą. Kontakt do Urzędu i poszczególnych Delegatur w całej Polsce znajdziesz pod adresem: https://uke.gov.pl/kontakt/delegatury/.

Jakie mogą mnie spotkać konsekwencje?

W sytuacji, gdy użytkownik nie wyłączy bezzwłocznie urządzenia zakłócającego, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może przeprowadzić kontrolę poprzez upoważnionych pracowników. Zostać może wszczęte, postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie do usunięcia przyczyny zakłóceń.

W przypadku używaniu bez wymaganego pozwolenia urządzenia radiowego nadawczo-odbiorczego np. wzmacniacza sygnału GSM Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawiadamia o podejrzeniu popełnienia wykroczenia właściwą terytorialnie jednostką Policji.

Dlatego pamiętaj: Powszechnie używane urządzenia elektryczne, zwłaszcza pozostawione bez opieki, lub niedbale użytkowane, mogą powodować szkodliwe zakłócenia w pracy innych urządzeń – wszelkie wątpliwości wyjaśniaj z naszymi pracownikami. 

 

Monika Okrasa, naczelnik, Wydział Kontroli, Delegatura w Łodzi
Jacek Płoszyński, specjalista, Wydział Kontroli, Delegatura w Łodzi
Artur Konecki, inspektor, Wydział Kontroli, Delegatura w Łodzi