Kobieta i mężczyzna na ciemnym tle

inTELi od UKE, czyli oszacuj atrakcyjność swojej inwestycji

Każdy operator przystępując do inwestycji na danym terenie, opiera go o biznesplan. Jego sporządzenie, nawet dla małego terenu, wcale nie jest proste. Tu na pomoc rusza inTELi, czyli nowy system zarządzany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Pozwala on oszacować atrakcyjność inwestycyjną wybranego na mapie obszaru, w oparciu o dane pobierane z szeregu systemów.

Genezą powstania systemu inTELi była chęć stworzenia narzędzia, które wsparłoby przedsiębiorców i ich działania w obszarze rozbudowy sieci. UKE dąży do tego, aby jak najwięcej Polaków miało możliwość korzystania z szybkiego internetu, a podejmowane przez UKE działania służą promowaniu i stymulowaniu inwestycji w rozbudowę sieci NGA. Tworzeniu inTELi przyświecały trzy główne cele:

 • - zwiększenie tempa inwestycji na obszarach poza zasięgiem sieci NGA;
 • - zwiększenie podaży łączy NGA i liczby użytkowników usług szerokopasmowego dostępu do internetu;
 • - zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw na lokalnych rynkach telekomunikacyjnych.

Czym jest inTELi?

InTELi to powszechnie dostępna platforma prezentująca atrakcyjność inwestycyjną, w szczególności obszarów pozbawionych infrastruktury o standardzie NGA i umożliwiająca dostęp do narzędzi analitycznych dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Platforma ma za zadanie pomóc przedsiębiorcom w analizie możliwości inwestycyjnych bazujących na danych posiadanych przez UKE, a także na podstawie danych ogólnodostępnych. Platforma ma formę portalu mapowego, w którym można definiować unikatowe obszary inwestycyjne i dokonywać analizy wskaźnikowej dla dowolnego wytyczonego obszaru inwestycyjnego. Dzięki tej analizie przedsiębiorca może określić poziom atrakcyjności inwestycyjnej wskazanego obszaru.

Dla kogo jest ten system?

Głównymi odbiorcami docelowymi platformy inTELi są przedsiębiorcy telekomunikacyjni, z naciskiem na małych i średnich, którzy nie zawsze posiadają odpowiednie zasoby kadrowe pozwalające na dogłębną analizę potencjalnego obszaru inwestycyjnego. To właśnie mniejsi operatorzy często obsługują oddalone od dużych skupisk ludzkich wiejskie i miejsko-wiejskie obszary, dostarczając internet ich mieszkańcom. Dzięki nowemu narzędziu, te mniejsze telekomy będą mogły zmniejszyć koszty przygotowania inwestycji telekomunikacyjnej, dzięki przeanalizowaniu wybranego obszaru w narzędziu inTELi. Na dostępnym portalu mapowym mogą dokładnie wytyczyć obszar planowanej inwestycji i obliczyć jej atrakcyjność. Granice administracyjne nie stanowią już ograniczenia przy wyliczaniu dostępnych wskaźników.

Platforma inTELi może okazać się również przydatnym narzędziem dla jednostek samorządu terytorialnego przy planowaniu lokalnych inwestycji. Dzięki platformie gminy mogą zlokalizować obszary o największym popycie na usługi szerokopasmowe oraz zbadać poziom tego popytu w wybranym obszarze.

Czego się dowiemy?

Użytkownicy platformy inTELi mogą oszacować atrakcyjność wybranego obszaru inwestycji oraz zbadać popyt na tym obszarze. Jest to możliwe dzięki wyliczeniu kilkunastu wskaźników szczegółowych. Składają się one na ogólny wskaźnik atrakcyjności, tzw. wskaźnik skonsolidowany, prezentujący ogólny indeks atrakcyjności obszaru. Narzędzie klasyfikuje ten wskaźnik na skali od poziomu neutralnego, poprzez przeciętną, aż po wysoką i najwyższą atrakcyjność inwestycyjną.

Wśród elementów branych pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika skonsolidowanego znajdują się między innymi:

 • punkty adresowe w obszarze;
 • gospodarstwa domowe;
 • przedsiębiorstwa;
 • zgłoszony popyt;
 • usługi;
 • operatorzy telekomunikacyjni;
 • dane demograficzne dotyczące struktury wiekowej i poziomu dochodów;
 • inwestycje POPC;
 • infrastruktura;
 • ograniczenia inwestycji.

Funkcjonalność platformy pozwala na wygenerowanie raportu przedstawiającego wszystkie wyliczone wskaźniki szczegółowe oraz wskaźnik skonsolidowany wraz z mapą poglądową analizowanego obszaru.

Jak to zrobiliśmy?

W 2019 r. UKE dołączył do realizowanego pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Programu Govtech Polska „Aktywuj pomysły!”, łączącego we współpracy podmioty publiczne, przedsiębiorców, start-upy, środowiska naukowe oraz obywateli. W ramach programu, UKE zgłosił wyzwanie związane ze stworzeniem powszechnie dostępnej platformy prezentującej atrakcyjność inwestycyjną, przede wszystkim w zakresie obszarów pozbawionych infrastruktury o standardzie NGA.

inTELi czyli wsparcie

W Polsce ok. 75% gospodarstw domowych posiada dostęp do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s, ale osiągnięcie celów wyznaczonych przez Europejską Agendę Cyfrową do 2030 r. w zakresie transformacji cyfrowej pozostaje wyzwaniem. Wydaje się, że wszystkie atrakcyjne inwestycyjnie lokalizacje są już zagospodarowane, a kolejne inwestycje niosą ze sobą ryzyko obniżonego zwrotu z inwestycji.

Wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej, Polski i Urzędu Komunikacji Elektronicznej. MŚP stanowią ponad 90% wszystkich przedsiębiorstw, są największym pracodawcą w gospodarce UE i mają największy udział w jej rozwoju. Jednak często napotykają trudności w dostępie do kapitału, zewnętrznych źródeł finansowania, a także nowoczesnych technologii i innowacji. Z tego powodu Urząd Komunikacji Elektronicznej zapewnia wsparcie technologiczne i analityczne w postaci platformy prezentującej atrakcyjność inwestycyjną w obszarach białych plam w dostępie do internetu. inTELi jest narzędziem umożliwiającym wypełnienie tego priorytetu przez UKE.

Premiera inTELi ma miejsce podczas trwającej konferencji Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej. Poniżej znajdziecie naszą prezentację z tego wydarzenia.

 

Grzegorz Wróbel, główny specjalista, Departament Strategii i Analiz
Małgorzata Reilly, starszy specjalista, Departament Strategii i Analiz

Pliki do pobrania