Ikona - proste e-sprawozdania

Zmiany w sprawozdawczości

Prezydent podpisał nowelizację Prawa telekomunikacyjnego. 

Zgodnie z zainicjowaną przez UKE zmianą ujednolicone zostaną zasady sprawozdawania danych. Wszyscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni, niezależnie od osiąganego przychodu, będą przekazywać informacje dotyczące prowadzonej działalności telekomunikacyjnej na elektronicznych formularzach.

Standaryzacji sposobu przekazywania danych będzie towarzyszyć ograniczenie zakresu gromadzonych informacji oraz  ilości formularzy. Zlikwidowany zostanie także obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych.

Kolejną nowością będzie elektronizacja przekazywania danych, wyłącznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) z wykorzystaniem bezpłatnego profilu zaufanego. Obniży to koszt przekazania danych oraz zmniejszy ilość czasu potrzebnego na realizację obowiązku. Dzięki przyjętemu rozwiązaniu przedsiębiorcy zyskają też możliwość dostępu do swoich danych historycznych.

Projektowane zmiany stanowią milowy krok w procesie ujednolicenia i skonsolidowania obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorców wobec organów administracji, np. w zakresie informacji przekazywanych do GUS, które pokrywają się z danymi przekazywanymi do Prezesa UKE.

W wyniku zmian, proces stanie się dużo prostszy, szybszy i tańszy. Zgromadzone  informacje będą rzetelne i pełne, co pozwoli na lepsze dostosowanie narzędzi regulacyjnych do specyfiki danego rynku telekomunikacyjnego, w szczególności lokalnego.