Zmiana terminu - Konkurs na przeprowadzenie weryfikacji kalkulacji kosztu netto i straty z tytułu świadczenia usług powszechnych

Zmiana terminu - Konkurs na przeprowadzenie weryfikacji kalkulacji kosztu netto i straty z tytułu świadczenia usług powszechnych

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej działając na podstawie punktu 5.3 podpunkt 1 i 2 Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego informuje, że ustalony na 24 sierpnia 2022 r. do godziny 13.00 termin składania ofert w postępowaniu na wybór podmiotu, który przeprowadzi weryfikację przedłożonych przez Pocztę Polską S.A. dokumentów, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 986), dotyczących kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych i straty na świadczeniu usług powszechnych za rok obrotowy 2021 – przedłuża do 26 sierpnia 2022 r. do godziny 11.00.