Zbigniew Zieliński

Zbigniew Zieliński nowym Dyrektorem Generalnym UKE

Nowy Dyrektor Generalny UKE Zbigniew Zieliński jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. Przed objęciem funkcji Dyrektora Generalnego UKE przez 12 lat pracował jako Dyrektor Działu Administracji i Zakupów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 

Na stanowisku zastąpił Mariusza Czyżaka, który został powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego UKE w 2006 r., związanego z urzędem od początku jego istnienia, a wcześniej pracującego w URT (Urzędzie Regulacji Telekomunikacji) i URTiP (Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty).