Zaproszenie na warsztaty „Uniwersalne procedury współpracy międzyoperatorskiej w POPC”

Zaproszenie na warsztaty „Uniwersalne procedury współpracy międzyoperatorskiej w POPC”

W związku z trwającymi konsultacjami procedur współpracy międzyoperatorskiej w POPC, UKE zaprasza przedstawicieli rynku - w tym m.in. beneficjentów działania 1.1 POPC - na warsztaty „Uniwersalne procedury współpracy międzyoperatorskiej w  POPC”. Celem warsztatów jest przybliżenie ujednoliconych zasad dostępu hurtowego oraz zwiększenie efektywności współpracy między operatorami w zakresie dostępu hurtowego do sieci POPC.

Spotkanie odbędzie się 3 września 2019 r. o godzinie 11.00, w siedzibie UKE w Warszawie (sala 00.01), ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Warsztaty poprowadzą eksperci z UKE oraz przedstawiciele EY. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu i ewentualnego noclegu uczestników.

Zapisy na warsztaty będą prowadzone w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy od 12 sierpnia 2019 r. od godziny 12.00 do 16 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób reprezentujących dany podmiot. Zakwalifikowane osoby otrzymają mailowe potwierdzenie udziału w warsztatach.

Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie UKE "Uniwersalne procedury współpracy międzyoperatorskiej w POPC".

Warsztaty realizowane są w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.