Zaproszenie do konsultacji projektu europejskiego modelu kosztowego FTR

Zaproszenie do konsultacji projektu europejskiego modelu kosztowego FTR

23 października br. odbyły się warsztaty organizowane przez Komisję Europejską, na których zostały przedstawione wstępne założenia i harmonogram prac nad przyszłym modelem kosztowym służącym wyznaczeniu poziomu jednolitej stawki hurtowej za zakończenie połączeń stacjonarnych (FT Eurorate).

Na prośbę komitetu sterującego projektu zapraszamy operatorów i izby do przesyłania uwag na skrzynkę do 13 listopada br., na załączonym do wiadomości formularzu. Zbiorczy formularz dla Polski zostanie przekazany do Komisji Europejskiej.

W załączniku przedstawiamy prezentację z warsztatów oraz formularz konsultacyjny.

Pliki do pobrania