Grafika komputerowa z napisem POPC Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zapraszamy na warsztaty z działania 1.1 POPC

Jak optymalizować projekty dofinansowane ze środków I osi POPC, zapisy umów o dofinansowanie, wymagania techniczne dla sieci POPC w III naborze I osi POPC oraz dostęp hurtowy do sieci POPC – na wszystkie te pytania odpowiemy podczas warsztatów, które odbędą się 20 czerwca.

Uczestnicy warsztatów „Optymalizacja projektów i obowiązki beneficjentów” będą mieć okazję do zapoznania się m.in. z zasadami dotyczącymi wymiany punktów adresowych i możliwością rozbudowy sieci, najbardziej istotnymi zapisami umów, wymaganiami technicznymi i praktycznymi aspektami dostępu hurtowego. Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane również nowe możliwości wyszukiwarki infrastruktury i usług.

Warsztaty poprowadzą eksperci z Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Instytutu Łączności.  Szczegółowe informacje nt. lokalizacji warsztatów oraz sposobu rejestracji zamieścimy w kolejnym komunikacie. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Warsztaty realizowane są w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

AGENDA:

9:30-10:00

Rejestracja

10:00-10:10

Powitanie uczestników warsztatów

Urząd Komunikacji Elektronicznej – Wiceprezes Krzysztof Dyl

10:10-10:50

Optymalizacja projektów – wymiana punktów adresowych, rozbudowa sieci i nowe możliwości wyszukiwarki infrastruktury i usług

Urząd Komunikacji Elektronicznej – Joanna Antczak

10:50-11:30

Najistotniejsze zapisy umowy z Beneficjentem

Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Eliza Pogorzelska

11:30-12:00

Przerwa kawowa

12:00-12:30

Wymagania techniczne dla sieci POPC w III naborze I osi POPC

Instytut Łączności

12:30-13:00

Praktyczne aspekty dostępu hurtowego do sieci POPC

Urząd Komunikacji Elektronicznej – Leszek Drozd

13:00

Lunch

 

Niniejsza agenda ma charakter ramowy, organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian.