Zapewnienie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej

Zapewnienie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej

13 maja br. Prezes UKE wydał decyzje określające warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych dla:

  1. Netia S.A. z siedzibą w Warszawie 
  2. UPC Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 
  3. Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni 
  4. „Vectra Investments” sp. z o. o. sp. j. z siedzibą w Warszawie 
  5. INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu 
  6. Toya sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi 

Kluczowym elementem decyzji są „Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych”. Stanowią one uniwersalny zbiór zasad i reguł w zakresie dostępu do infrastruktury przedsiębiorcy telekomunikacyjnego obejmującej kable telekomunikacyjne.

Decyzje stanowią realizację Strategicznych kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017-2021. Działania regulatora mają na celu promowanie wspólnych inwestycji, wspieranie budowy i współkorzystania z infrastruktury oraz zapewnienie efektywnej współpracy międzyoperatorskiej. Podjęte rozstrzygnięcia realizują założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz Strategii Europa 2020, zbliżając nas do społeczeństwa gigabitowego.

Wydanie decyzji było poprzedzone analizą warunków współpracy stosowanych przez operatorów, publicznymi konsultacjami projektów rozstrzygnięć oraz warsztatami z uczestnikami rynku. Podczas konsultacji projektów wpłynęło wiele stanowisk konsultacyjnych oraz stanowisk przedstawionych po konsultacjach publicznych. Prezes UKE przy wydawaniu rozstrzygnięcia wziął pod uwagę cały materiał dowodowy zgormadzony w sprawie. W konsekwencji warunki dostępu określone w decyzjach zapewniają właściwe wyważenie praw i obowiązków podmiotów, które korzystają z infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przedsiębiorców, którzy ją udostępniają.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji korzystnie wpłynie na zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury oraz na zmniejszenie kosztów nowych robót inżynieryjno-budowlanych z korzyścią nie tylko dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ale także dla abonentów, którzy otrzymają szansę skorzystania z konkurencyjnej oferty oraz dysponentów nieruchomości poprzez organicznie uciążliwych prac instalacyjnych.

Decyzje nie są ostateczne.