Flaga Unii Europejskiej

Zakaz nadawania programów przez RT Arabic, Sputnik Arabic

Zakaz zobowiązuje dostawców usług do blokowania dostępu do informacji rozpowszechnianych przez RT Arabic, Sputnik Arabic

 

W nawiązaniu do komunikatów: https://uke.gov.pl/akt/zakaz-nadawania-programow-russia-today-i-sputnik,416.html oraz https://uke.gov.pl/akt/zakaz-nadawania-programow-przez-ntvntv-mir-rossiya-1-ren-tv-pervyi-kanal,465.html informujemy, że 25 lutego 2023 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady (UE) 2023/427 zmieniające Rozporządzenie (UE) 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację w Ukrainie.

Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia do listy podmiotów w stosunku do których wprowadzony został zakaz nadawania lub dystrybucji jakichkolwiek treści dodano następujące podmioty:

- RT Arabic,

- Sputnik Arabic.

 

Zakaz obowiązuje od 10 kwietnia 2023 r. i zobowiązuje dostawców usług do blokowania dostępu do informacji rozpowszechnianych przez te podmioty i obejmuje dystrybucję treści przy pomocy dowolnych środków, jak telewizja kablowa, satelitarna, telewizja internetowa, internetowe platformy lub aplikacje służące do udostępniania plików wideo, niezależnie od tego, czy są one nowe czy preinstalowane.