Grafika komputerowa z napisem 5G

Wyniki konsultacji założeń zagospodarowania widma radiowego - Częstotliwości dla 5G

W ramach konsultacji ogłoszonych 5 lipca przez Prezesa UKE, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęło piętnaście stanowisk od podmiotów zainteresowanych koncepcją zagospodarowania widma radiowego na potrzeby wdrożenia 5G. Pomogą one Prezesowi UKE w dalszych pracach nad regulacjami niezbędnymi do wprowadzenia tej technologii w Polsce.

Stanowska konsultacyjne zamiesczone zostały na stronie BIP. Znajduje się tam także prezentacja przedstawiająca informacje dotyczące aktualnego stanu rozdysponowania częstotliwości oraz wstępną koncepcję dalszego zagospodarowania zasobów widma radiowego.