dłonie na klawiaturze

Wymiana informacji pomiędzy dostawcami usługi dostępu do internetu

Trwają prace zmierzające do wypracowania modelu wymiany komunikatów pomiędzy operatorami lub dostawcami usług na potrzeby realizacji uprawnienia abonenta do zachowania ciągłości usługi dostępu do internetu, w przypadku zmiany dostawy usługi.

Zgodnie z zapisami  art. 70 ust. 3  ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Prezes UKE zobowiązany został do określenia sposobu i trybu wymiany komunikatów pomiędzy operatorami lub dostawcami usług na potrzeby realizacji uprawnienia abonenta do zachowania ciągłości usługi dostępu do internet, w przypadku zmiany dostawy usługi.

Informujemy, że obecnie trwają w UKE prace zmierzające do wypracowania modelu wymiany komunikatów obowiązującego do czasu wybudowania docelowego rozwiązania, czyli systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Dokument zostanie przedstawiony do konsultacji pod koniec sierpnia br.