Wojciech Berezowski

Wojciech Berezowski wiceprzewodniczącym CEPT Com-ITU

Wojciech Berezowski, naczelnik Wydziału Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi w Departamencie Spraw Zagranicznych UKE, został na posiedzeniu CEPT w Kopenhadze powołany na funkcję wiceprzewodniczącego grupy CEPT Com-ITU. To kolejny etap budowania pozycji polskiego regulatora na arenie międzynarodowej zgodnie z celami strategicznymi Prezesa UKE. 

W przeszłości Wojciech Berezowski piastował m.in. funkcje attaché ds. telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli podczas polskiej Prezydencji w Radzie UE oraz koordynatora przygotowań regionu europejskiego do Konferencji Pełnomocników ITU w 2014 r. Podczas ostatniej Konferencji Pełnomocników PP-18 był wiceprzewodniczącym Komitetu 5 odpowiadającego za sprawy prawne i polityczne, a także prowadził prace grupy ad hoc do rozpatrzenia wybranych propozycji państw członkowskich.

Obecnie Wojciech odpowiada także za operacyjną obsługę działań Prezesa UKE Marcina Cichego w Komisji Szerokopasmowej dla Zrównoważonego Rozwoju przy ONZ w Nowym Yorku.

Com-ITU (The Committee for ITU Policy) to jeden z trzech pionów ogólnoeuropejskiej organizacji CEPT – pozostałe to CERP (rynek pocztowy) i ECC (ds. częstotliwości). To grupa robocza, służąca koordynacji państw członkowskich całej Europy (48 krajów) w zakresie współpracy z Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym (ITU).

Wojciech Berezowski obejmuje funkcję na trzy lata.