Cztery osoby przy stole patrzą na ekran, na którym widoczny jest mężczyzna.

Wideokonferencja PIT – przygotowanie do sprawozdawczości 

Zapraszamy na organizowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej warsztaty dotyczące Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji, które poprowadzą eksperci UKE. Spotkania w formie wideokonferencji zostały podzielone na dwie odrębne części i odbędą się 9-10.12.2020 r. w godzinach 10:00-14:30.

Pierwsze spotkanie skierowane jest w szczególności do przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz innych operatorów sieci (w tym energetycznych, gazowych, czy wodociągowych), dla których PIT stanowi jedno okienko informacyjne w procesie inwestycyjnym i którzy przekazują Prezesowi UKE informacje o infrastrukturze technicznej, planach inwestycyjnych w zakresie infrastruktury technicznej oraz warunkach zapewnienia dostępu do infrastruktury.

Podczas drugiego spotkania skupimy się na przedstawicielach jednostek samorządu terytorialnego w tym wójtach, burmistrzach, prezydentach miast, starostach i marszałkach województw, którzy przekazują do PIT głównie informacje o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego jak również informacje o posiadanej infrastrukturze technicznej. Spotkanie kierujemy tez do zarządców dróg, którzy przekazują Prezesowi UKE przede wszystkim dane o kanałach technologicznych.

Uczestnicy spotkania będą mieli okazję do odświeżenia wiedzy przed kolejnym okresem sprawozdawczym w PIT o  możliwościach jakie daje portal pit.uke.gov.pl, formalnościach jakie trzeba spełnić, aby uzyskać autoryzowany dostęp do serwisu oraz metodach wprowadzania danych w celu realizacji obowiązku względem Prezesa UKE, a co najważniejsze, będą mogli dowiedzieć się jak szukać i wykorzystywać informacje dostępne w portalu mapowym PIT.

Udział w wideokonferencji jest bezpłatny.

Poniżej znajdują się linki do platformy, na której odbędą się webinaria. 
Aby wziąć udział w wydarzeniu należy w wybranym dniu kliknąć w link. Podczas spotkania będą mieli Państwo możliwość zadawania pytań poprzez czat.

Udział w wideokonferencji nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania i rejestracji na platformie. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox w celu zapewnienia najlepszej jakości połączenia.

Termin: 9 grudnia 2020 r. „PIT dla operatorów sieci”

Termin: 10 grudnia 2020 r. „PIT dla JST i zarządców dróg”

Godzina Operatorzy sieci JST i zarządcy dróg
10:00 - 10:10

Powitanie uczestników

Agnieszka Gładysz, Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Powitanie uczestników

Agnieszka Gładysz, Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz, Urząd Komunikacji Elektronicznej
10:10 - 10:30

Prawne aspekty PIT, podsumowanie danych zebranych w 2020 r.

Joanna Antczak, Naczelnik Wydziału Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Prawne aspekty PIT, podsumowanie danych zebranych w 2020 r.

Joanna Antczak, Naczelnik Wydziału Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz, Urząd Komunikacji Elektronicznej
10:30 - 10:40 Przerwa Przerwa
10:40 - 10:55

Pytania i odpowiedzi

Joanna Antczak, Agnieszka Gładysz

Pytania i odpowiedzi

Joanna Antczak, Agnieszka Gładysz
10:55 - 11:05 Przerwa Przerwa
11:05 – 11:35

Rejestracja i logowanie do PIT i Platformy Usług Elektronicznych UKE, zmiana administratora podmiotu, dodanie nowego użytkownika

Mariusz Szybka, Administrator, Wydział Utrzymania i Rozwoju Systemów w Biurze Informatyki, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Rejestracja i logowanie do PIT i Platformy Usług Elektronicznych UKE, zmiana administratora podmiotu, dodanie nowego użytkownika

Mariusz Szybka, Administrator, Wydział Utrzymania i Rozwoju Systemów w Biurze Informatyki, Urząd Komunikacji Elektronicznej
11:35-11:45 Przerwa Przerwa
11:45-12:00

Pytania i odpowiedzi

Mariusz Szybka, Mariusz Krupa, Adam Goss

Pytania i odpowiedzi

Mariusz Szybka, Mariusz Krupa, Adam Goss
12:00-12:10 Przerwa Przerwa
12:10 – 12:40

Wprowadzanie i aktualizowanie danych w PIT – manualne i hurtowe

Marcin Kwaczyński, Główny Specjalista, Wydział Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Wprowadzanie i aktualizowanie informacji o stawkach za zajęcie pasa drogowego

Anna Podpora, Starszy Specjalista, Wydział Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz, Urząd Komunikacji Elektronicznej
12:40-12:50 Przerwa Przerwa
12:50-13:05

Pytania i odpowiedzi

Agnieszka Gładysz, Marcin Kwaczyński, Joanna Antczak

Pytania i odpowiedzi

Agnieszka Gładysz, Anna Podpora, Joanna Antczak
13:05-13:15 Przerwa Przerwa
13:15 – 13:45

Prezentacja danych przestrzennych– jak szukać i wykorzystywać informacje w portalu mapowym PIT - informacje dostępne w PIT dla zalogowanych użytkowników

Paulina Olszewska, Główny Specjalista, Wydział Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Wprowadzanie i aktualizowanie danych w PIT – manualne i hurtowe

Marcin Kwaczyński, Główny Specjalista, Wydział Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz, Urząd Komunikacji Elektronicznej
13:45-13:55 Przerwa Przerwa
13:55 - 14:10

Pytania i odpowiedzi

Agnieszka Gładysz, Paulina Olszewska, Joanna Antczak

Pytania i odpowiedzi

Agnieszka Gładysz, Marcin Kwaczyński, Joanna Antczak