Grafika 5G Implementation

Wdrożenie technologii 5G w Polsce

W związku z dużym zainteresowaniem oraz licznymi zapytaniami z rynku, publikujemy prezentację, prezentowaną przez Prezesa UKE Marcina Cichego 14 listopada w ramach Ericsson Radio Tech Day oraz 21 listopada w ramach  Łódzkich Dni Informatyki.

Prezentacja przedstawia aktualny status prac UKE nad wdrożeniem 5G w Polsce, w szczególności  analizę dostępności częstotliwości w głównych miastach Polski, plany ich dystrybucji oraz aktualne benchmarki w innych państwach UE.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: komunikacja@uke.gov.pl