Warsztaty on-line - test Margin Squeeze

Warsztaty on-line - test Margin Squeeze

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), instytucja o charakterze specjalistycznym w osi I Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), zaprasza przedstawicieli rynku telekomunikacyjnego na warsztaty on-line, które odbędą się 19 września 2023 r. w godzinach 11.00-14.00.

Tematem warsztatów będzie problematyka związana z testem Margin Squeeze (Test MS). Test MS jest narzędziem umożliwiającym zweryfikowanie wysokości opłat za usługi hurtowe (BSA, LLU, VULA) świadczone na sieci POPC wybudowanej ze środków przyznanych w ramach II, III i IV konkursu. Narzędzie wraz z jego Opisem zostało opublikowane 24 kwietnia 2019 r., a następnie zaktualizowane 31 maja 2021 r. (zmiana polegała przede wszystkim na doprecyzowaniu Opisu narzędzia).

Z uwagi na doświadczenia zdobyte przez UKE w trakcie stosowania Testu MS i zidentyfikowanie obszarów najbardziej problematycznych dla Operatorów Sieci Dostępowych oraz Operatorów Korzystających, UKE rozpoczął prace nad modyfikacją Testu MS i Opisu narzędzia, tak aby narzędzie w większym stopniu odpowiadało na oczekiwania i potrzeby przedstawicieli rynku telekomunikacyjnego. Główne prace dotyczą analizy opłat i kosztów ujętych w Teście MS, sposobu określania kosztów sieciowych i detalicznych, obowiązków związanych z przekazywaniem przez operatorów danych do UKE.

Warsztaty będą okazją do zaprezentowania propozycji zmian w Teście MS i Opisie narzędzia oraz omówienia najważniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem Testu MS.

Jeśli wyrażacie Państwo chęć udziału w warsztatach, proszę o przekazanie potwierdzenia na adres mailowy do 14 września 2023 r. ze wskazaniem dwóch osób uczestniczących w warsztatach wraz z ich adresami mailowymi, co umożliwi późniejsze wysłanie zaproszeń na platformie MS Teams, na której będą odbywały się warsztaty.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Przewidywany czas spotkania to 3 godziny.