Grafika przedstawiająca napis: POPC - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na tle sieci technologii.

Warsztaty dla beneficjentów POPC - test MS

Urząd Komunikacji Elektronicznej, instytucja o charakterze specjalistycznym w osi I Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zaprasza beneficjentów działania 1.1 POPC na warsztaty on-line, które odbędą się 25 maja 2022 r. w godzinach 10.00-12.00

Tematem tegorocznych warsztatów będzie problematyka związana z testem Margin Squeeze, który stanowi narzędzie weryfikujące poprawność relacji ceny hurtowej do oferty detalicznej beneficjenta. Głównym celem spotkania będzie przygotowanie beneficjentów do realizacji corocznego obowiązku przekazania wypełnionych testów MS dla trzech ofert detalicznych świadczonych z wykorzystaniem Sieci POPC, których przyrost sprzedaży w poprzednim roku był najwyższy, wraz z dokumentacją źródłową i wyjaśnieniami.

W ramach warsztatów, oprócz ogólnych informacji o teście MS, zostaną przedstawione wytyczne nt. przekazywanych danych oraz wskazane obszary problematyczne, które w ubiegłych latach sprawiały beneficjentom najwięcej trudności.

Przedstawiciele beneficjentów POPC zainteresowani udziałem w warsztatach proszeni są o wysłanie zgłoszenia na adres mailowy: do 18 maja 2022 r. ze wskazaniem osób uczestniczących w warsztatach wraz z ich adresami mailowymi, co umożliwi późniejsze wysłanie zaproszeń na platformie MS Teams, na której będą odbywały się warsztaty.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Przewidywany czas spotkania to 2 godziny.