Sala wykładowa

Warsztaty dla Beneficjentów POPC

Problematyka związana z dostępem hurtowym do infrastruktury budowanej ze środków POPC, możliwości finansowania przedsięwzięć POPC, prezentacja narzędzia służącego przeprowadzaniu Testów Margin Squeeze dla sieci POPC to zagadnienia programu warsztatów, które odbędą się 19 marca 2019 r. Podczas warsztatów odpowiemy także na pytanie, jak przygotować się do kontroli sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach POPC.

Warsztaty poprowadzą eksperci z Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Szczegółowe informacje nt. lokalizacji warsztatów oraz sposobu rejestracji zamieścimy w kolejnym komunikacie.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Warsztaty realizowane są w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

9:30-10:00 Rejestracja uczestników
10:00-10:10 Powitanie uczestników warsztatów
Urząd Komunikacji Elektronicznej 
10:10-10:40 Dostęp hurtowy do sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach POPC. Prezentacja narzędzia służącego przeprowadzaniu Testów Margin Squeeze dla sieci POPC.
Urząd Komunikacji Elektronicznej
10:40-11:40 Dostęp hurtowy do sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach POPC. Prezentacja narzędzia służącego przeprowadzaniu Testów Margin Squeeze dla sieci POPC.
Urząd Komunikacji Elektronicznej
11:40-12:00 Przerwa kawowa
12:00-13:00 Możliwości finansowania przedsięwzięć POPC. 
Bank Gospodarstwa Krajowego 
13:00-13:30 Przygotowanie beneficjenta do kontroli sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach POPC.
Urząd Komunikacji Elektronicznej
13:30 Lunch


Agenda ma charakter ramowy, organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian.