Logo ITU

Warsztat ITU oraz UKE na temat mapowania infrastruktury szerokopasmowej

W dniach 2-3 lipca br. w siedzibie UKE odbywa się warsztat organizowany przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) przy współudziale Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zatytułowany „ITU Workshop for Europe on Mapping of Terrestrial Broadband Infrastructure and Services”.

Warsztat skierowany jest do państw Bałkanów Zachodnich oraz Partnerstwa Wschodniego, biorą w nim udział również przedstawiciele Komisji Europejskiej, Banku Światowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz World Wide Web Foundation.

Wydarzenie odbywa się w ramach Inicjatywy Regionalnej dla Europy, zatwierdzonej przez Światową Konferencję Rozwoju Telekomunikacji ITU (WTDC) w 2017 r. Wśród prelegentów znajdują się również eksperci UKE, którzy przedstawią doświadczenie Urzędu w zakresie mapowania infrastruktury szerokopasmowej.

Organizacja warsztatu z ITU wpisuje się w realizację jednego z kierunków Strategii Prezesa UKE w zakresie wzmocnienia aktywności merytorycznej UKE na arenie międzynarodowej.

Plakat informacyjny warsztaty ITU Workshop for Europe on Mapping of Terrestrial Broadband Infrastructure and Services