Warsztat dla gruzińskiej Komisji Łączności

Warsztat dla gruzińskiej Komisji Łączności

23 czerwca 2020 r. odbył się wideo warsztat organizowany przez UKE dla gruzińskiej Komisji Łączności (CC) na temat istniejących w Polsce  ram prawnych wspierania rozwoju infrastruktury szerokopasmowej.

Celem warsztatu było przekazanie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Eksperci UKE omówili także zasady funkcjonowania prowadzonego przez UKE

Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji oraz publiczną dostępność mapy cyfrowej z przeznaczeniem do celów wspólnego korzystania z infrastruktury.

Współpraca pomiędzy regulatorami rozpoczęła się w 2011 r., kiedy w Tbilisi pomiędzy UKE i CC zostało podpisane Memorandum o Porozumieniu.  Od tego czasu kontakty UKE i CC stały się regularne, a współpraca jest bardzo efektywna. Do tej pory zrealizowano wspólnie kilka projektów dwustronnych, w tym dwa w ramach programu Polska Pomoc. Poza tym UKE uczestniczył w realizacji projektu współpracy bliźniaczej na rzecz regulatora gruzińskiego pn. „Wspieranie Gruzińskiej Państwowej Komisji Łączności w rozwijaniu jej ram regulacyjnych łączności elektronicznej oraz możliwości operacyjnych zgodnie z ramami regulacyjnymi UE”.