Gruzińska oraz unijna flaga na tle gór.

Uroczysta inauguracja Projektu Współpracy Bliźniaczej

We wtorek, 12 grudnia br., o godz. 10.30 w Hotelu Rooms w Tbilisi odbędzie się uroczysta inauguracja, finansowanego przez UE, Projektu Twinningowego pt. „Wsparcie Gruzińskiej Państwowej Komisji Łączności w rozwoju ram regulacyjnych łączności elektronicznej oraz zdolności operacyjnych zgodnie z ramami regulacyjnymi UE”.

Realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu 2017 r. i potrwa 18 miesięcy. Głównym Beneficjentem jest Gruzińska Państwowa Komisja Łączności, a Wiodącym Partnerem z Państwa Członkowskiego jest Litwa, wspierana przez Młodszych Partnerów z Polski i z Niemiec. Projekt jest w całości finansowany przez UE.

Celem projektu jest przeprowadzenie dogłębnej analizy gruzińskich telekomunikacyjnych ram regulacyjnych, przedefiniowanie rynków właściwych w sektorze łączności elektronicznej, które są podatne na regulację ex ante, określenie podejścia regulacyjnego w zakresie Internetu szerokopasmowego, przeprowadzenie studium wykonalności w celu oceny konieczności świadczenia usługi powszechnej, zgodnie z ramami regulacyjnymi UE i strategią Europa 2020 „Agenda Cyfrowa dla Europy”.