Podpisywanie umowy na usługi łaczności mobilnej

Unijne konsultacje rozporządzenia dot. formularza podsumowującego warunki umowy

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje projektu rozporządzenia wykonawczego zawierającego formularz podsumowania warunków umowy, który umożliwia dostawcom usług spełniać obowiązki określone w dyrektywie ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej.

Formularz zawierać będzie podsumowaniem warunków umowy, jakie zgodnie z przepisami dyrektywy dostawcy usług łączności elektronicznej będą zobowiązani przekazać wszystkim konsumentom.

W podsumowaniu mają być przedstawione w prostej i przystępnej formie główne warunki oferty usługi. Powinno ono również umożliwić konsumentom łatwiejsze porównanie usług oferowanych przez poszczególnych dostawców.

Konsultacje potrwają do 9 września 2019 r. Treść projektowanego rozporządzenia oraz szczegóły dotyczące zgłaszania opinii znajdą Państwo na stronach Komisji.

Zgodnie z dyrektywą konsultowany akt wykonawczy powinien zostać wydany do dnia 21 grudnia 2019 r.