Telefon komórkowy w dłoniach, na biurku widoczny modem

Udoskonalone narzędzie do monitorowania jakości internetu certyfikowane przez Prezesa UKE

Od 1 grudnia wszyscy konsumenci mogą korzystać z udoskonalonego mechanizmu monitorowania jakości dostępu do internetu. Narzędzie zostało dziś certyfikowane przez Prezesa UKE. Oznacza to, że wyniki pomiaru mogą być m.in. podstawą dochodzenia roszczeń w procesie reklamacyjnym.

Nowy mechanizm zastąpi obecny, którego okres certyfikacji upływa 30 listopada 2020 r. Jego zadanie pozostaje jednak niezmienne – to zwiększenie ochrony użytkowników i konkurencji między dostawcami w oparciu o jakość świadczonych usług.

W odróżnieniu od innych narzędzi dostępnych w sieci aplikacja PRO Speed Test weryfikuje, w jakich warunkach był realizowany pomiar. Sprawdza m.in. takie elementy jak obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz VPN, natężenie generowanego ruchu w tle, liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika. 

Mechanizm, który bezpłatnie dostarczyła wyłoniona w konkursie firma V-Speed sp. z o.o., dostępny będzie pod adresem pro.speedtest.pl. System składa się z serwisu internetowego oraz aplikacji na komputery stacjonarne (Windows i Mac oS) i aplikacji WEB. Dostępna jest też aplikacja mobilna (działająca na Android oraz iOS), jednak z uwagi na uwarunkowania prawne i techniczne, wyniki mobilnych pomiarów będą miały walor wyłącznie informacyjny.

Co mierzy aplikacja?

Dzięki aplikacji na komputery stacjonarne konsument może sprawdzić prędkości wysyłania i pobierania danych, opóźnienie oraz zmienność opóźnienia w przypadku swojej usługi stacjonarnego internetu. W nowej wersji mechanizmu pojawiło się kilka istotnych dla użytkownika zmian:

  • podniesienie maksymalnej mierzonej prędkości z 1 Gb/s do 2,5 Gb/s
  • zwiększenie dostępności aplikacji na różne systemy operacyjne (Windows i Mac oS)
  • wprowadzenie opcji automatycznych pomiarów sekwencyjnych
  • wyłączenie obowiązku rejestracji dla pomiarów o charakterze wyłącznie informacyjnym
  • wprowadzenie angielskiej wersji językowej aplikacji i serwisu

Wdrożenie mechanizmu poprzedziły weryfikacje przez niezależnego eksperta i testy, wykonane przez dostawców usług dostępu do internetu i użytkowników.

Strona pro.speedtest.pl jest w pełni zgodna z WCAG 2.1, AA, co zostało potwierdzone przez Fundację Widzialni Certyfikatem Strona Internetowa Bez Barier. Certyfikat jest gwarantem dostępności serwisu dla osób z niepełnosprawnościami.  

Certyfikacja to dla konsumenta narzędzie do dochodzenia roszczeń

Zgodnie z unijnym prawem dostawcy internetu w sieciach stacjonarnych są zobowiązani do podawania w umowach minimalnych, zwykle dostępnych i maksymalnych oferowanych prędkości transmisji danych. Jeżeli za pomocą certyfikowanego mechanizmu wykazane zostaną odstępstwa od umownych prędkości, konsumenci będą mieli podstawę do skutecznego dochodzenia roszczeń wobec dostawców. Na tym polega przewaga mechanizmu certyfikowanego przez Prezesa UKE nad dostępnymi w sieci narzędziami pomiarowymi.