Udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami – poradnik i rekomendacje

Udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami – poradnik i rekomendacje

Jakich udogodnień mogą oczekiwać osoby ze szczególnymi potrzebami na rynku telekomunikacyjnym i pocztowym? W jaki sposób operatorzy powinni dostosować swoje usługi? Jak zmieni się dostępność usług i udogodnień?

Chcemy pomóc konsumentom w zrozumieniu swoich praw, jak i operatorom w dostosowaniu swoich ofert oraz usług. Dlatego też opracowaliśmy dwie publikacje:
• praktyczny poradnik dla konsumentów “Bądźmy w kontakcie”
• rekomendacje dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych i pocztowych “Łączność” - tę publikację przygotowaliśmy razem z ekspertami Fundacji Integracja, którzy na co dzień współpracują ze środowiskiem osób ze szczególnymi potrzebami.

Publikację “Bądźmy w kontakcie” kierujemy do konsumenta, który oczekuje od operatorów, że będą oni dostępni, przyjaźni, zaoferują usługi skrojone pod ich potrzeby. Jak wynika z przeprowadzonego badania konsumenckiego 2020 wśród osób ze szczególnymi potrzebami, ponad 70% respondentów nie wie, że operatorzy telekomunikacyjni są zobowiązani do świadczenia udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, ani z jakich udogodnień mogą skorzystać u swojego operatora. Poradnik zawiera komplet informacji związanych z udogodnieniami, których zgodnie z prawem może oczekiwać konsument od operatora dostarczającego usługi. 

Rekomendacje dla operatorów telekomunikacyjnych i pocztowych “Łączność” wyznaczają kierunki zmian i wskazują rozwiązania, które pozwolą na zapewnienie dostępności usług dla różnych grup użytkowników niezależnie od ich wieku, płci, parametrów fizycznych, stopnia sprawności, przyzwyczajeń, preferencji oraz innych czynników. 

W dokumencie można znaleźć informacje, które będą stanowiły wytyczne dla obu rynków, których celem jest ułatwienie przedsiębiorcom projektowania i wdrażania rozwiązań odpowiadających na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Rekomendacje trafią do menedżerów firm telekomunikacyjnych i pocztowych, odpowiadających za opracowanie standardów oraz ich wdrożenie.

Zapraszamy do zapoznania się z obiema publikacjami.

Pliki do pobrania