Grafika komputerowa z napisem POPC

Test Margin Squeeze dla sieci POPC

W celu ułatwienia beneficjentom II-go i III-go naboru POPC przygotowania własnych ofert hurtowych, Prezes UKE we współpracy z rynkiem przygotował „Zasady dostępu hurtowego do sieci zrealizowanych w ramach II-go konkursu w ramach działania 1.1 POPC dla gospodarstw domowych”.

Zgodnie z Zasadami dostępu, opłata za usługi hurtowe umożliwia beneficjentom POPC pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług oraz pozwala uzyskać rozsądną marżę. Ponadto opłata ta daje możliwość operatorowi korzystającemu stworzyć usługę detaliczną, konkurencyjną w  stosunku do oferty detalicznej oferowanej przez beneficjenta POPC.

W przypadku opłat za usługi BSA, LLU oraz VULA beneficjent POPC weryfikuje ich wysokość za pomocą testu Margin Squeeze, którego założenia zostały przedstawione w Zasadach dostępu. W celu ułatwienia weryfikacji spełniania ww. wymagania publikujemy narzędzie służące przeprowadzaniu Testów Margin Squeeze w postaci formularza pliku xls. Jednocześnie załączamy instrukcję szczegółowo omawiającą zasady działania narzędzia.

Narzędzie będzie przedmiotem warsztatów dla beneficjentów POPC, które zostaną przeprowadzone jesienią tego roku (przewidywany termin warsztatów to II-ga połowa października). Szczegóły dotyczące warsztatów zostaną opublikowane na naszej stronie. 

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania wszelkich kwestii problematycznych i wątpliwości, które wymagają dodatkowych wyjaśnień oraz do aktywnego udziału w dyskusji podczas warsztatów.