Szkolenie dla przedstawicieli GNCC

Szkolenie dla przedstawicieli GNCC

Podczas rozpoczętego dzisiaj w ramach projektu twinningowego na rzecz gruzińskiego regulatora (GNCC) dwudniowego szkolenia dla przedstawicieli GNCC, eksperci z UKE dzielą się wiedzą i doświadczeniem z zakresu wdrażania Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej (EKŁE), jak również na temat usługi powszechnej, spraw konsumenckich oraz nakładania kar i kontroli.

Szkolenie to stanowi podsumowanie dotychczasowych działań w ramach rezultatu 1.3 w komponencie 1, dedykowanego opracowaniu dla GNCC mapy drogowej w dziedzinie wdrożenia nowych ram regulacyjnych.