stos dokumentów

Sprawozdawczość telekomunikacyjna

Minister Cyfryzacji podpisał rozporządzenie w sprawie przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej.

Rozporządzenie określa wzory formularzy służących do przekazywania Prezesowi Urzędu  Komunikacji  Elektronicznej  danych  dotyczących  rodzaju  i  zakresu  wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych,  a  także  sposób  i format przekazywania danych drogą elektroniczną.
Zmniejszenie liczby formularzy oraz ilości przekazywanych danych,  a także elektronizacja sposobu ich przekazywania ułatwi przedsiębiorcom telekomunikacyjnym  realizację obowiązku sprawozdawczego.  

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 12 grudnia 2018 r.