Uścisk dłoni dwóch osób

Sprawozdanie z działalności Prezesa UKE w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR) w 2017 r.

Nieuczciwe praktyki przedstawicieli handlowych, SMS-y Premium Rate, zmiana warunków umowy niezgodnie z ustaleniami z rozmowy telefonicznej czy nieuznanie roszczeń w związku z uszkodzeniem  przesyłki – to tylko niektóre problemy, z jakimi konsumenci zwracali się w 2017 roku do Prezesa UKE.

Prezes UKE prowadzi postępowania w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w zakresie usług telekomunikacyjnych i pocztowych (ADR). Mają one na celu polubowne rozwiązanie sporów między konsumentem a dostawcą usług i opierają się na dobrej woli i chęci porozumienia stron.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem za 2017 rok.

Postepowanie ADR w 2017r. Prowadzimy postępowania w całej Polsce. Liczba wniosków: telko – 1559, poczta – 144. Średni czas postępowania 32 dni (telko), 33 dni (poczta). Najczęstsze przyczyny – telko rozwiązanie umowy (24%); opłaty (18%);nieuczciwe praktyki (16%); zmiana warunków umowy (8%); zawarcie umowy (7%). Poczta – uszkodzenie przesyłki (41%), brak doręczenia (20%); reklamacja (10%); nieprawidłowości w doręczeniu (9%); funkcjonowanie placówek (3%); inne (17%). Efektywność postępowań – telko pozytywnie (45%), negatywnie (32%); odmowa (23%). Poczta – pozytywnie (16%); negatywnie (19%); odmowa (46%); inne (19%). Kwota odzyskana w ramach ADR – 400 tys. zł.

Pliki do pobrania