Spotkanie Stowarzyszeń Regulacyjnych podczas GSR-20 z udziałem EaPeReg

Spotkanie Stowarzyszeń Regulacyjnych podczas GSR-20 z udziałem EaPeReg

W tym roku Spotkanie Stowarzyszeń Regulacyjnych odbyło się w formie wideokonferencji 31 sierpnia 2020 r. podczas XX Światowego Sympozjum dla Regulatorów (GSR-20). Spotkaniu Stowarzyszeń Regulacyjnych przewodniczył Michel van Bellinghen, przewodniczący BEREC w 2021 roku.

Spotkanie stowarzyszeń regulacyjnych w ramach GSR-20 stanowi wyjątkową platformę dla stowarzyszeń regulacyjnych do dzielenia się doświadczeniami i wiedzą, do omawiania sposobów współpracy i identyfikowania sposobów lepszego odbudowywania świata w cyfrowym ekosystemie po pandemii COVID i zapewnienia przystępnej cenowo, bezpiecznej i godnej zaufania łączności oraz dostępu online i korzystania z nich przez ludzi we wszystkich regionach świata.

Tematem dyskusji w tym roku była rola organizacji regionalnych i międzynarodowych oraz współpracy na poziomie regionalnym na świecie po COVID w celu sprostania wyzwaniom odbudowywania świata w lepszy sposób. Regionalne stowarzyszenia regulacyjne miały również możliwość, aby podzielić się swoimi działaniami w czasie od ostatniego GSR-19.

Wiceprezes UKE Karol Krzywicki jako Przewodniczący EaPeReg 2020 reprezentował EaPeReg podczas tego wydarzenia. Prezes Krzywicki przedstawił EaPeReg, jego osiągnięcia, zadania i wyzwania. Podkreślił, że EaPeReg koncentruje się szczególnie na strategiach rozwoju łączy szerokopasmowych, zharmonizowanej alokacji widma, bardziej zharmonizowanych cenach roamingu międzynarodowego i wzmocnionej niezależności krajowych regulatorów telekomunikacji w regionie Partnerstwa Wschodniego.

Pan Prezes Krzywicki podkreślił również, że EaPeReg bardzo ceni sobie współpracę z innymi stowarzyszeniami regulacyjnymi, dostrzega w niej dużą wartość dodaną i chce dalej rozwijać te dobre relacje poprzez wzajemną wymianę wiedzy i dobrych praktyk.