Seminarium "Better Connected"

Seminarium "Better Connected"

Przedstawienie polskim firmom sektora ICT możliwości współpracy z wyspecjalizowaną agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych, jaką jest ITU, w tym w zakresie międzynarodowego wydarzenia ITU Telecom World 2019– to cel cyklu seminariów, organizowanych przez UKE, ITU i Ministerstwa.

Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną i klastrem Interizon.

W ramach cyklu planowane jest seminarium w Warszawie, 27 czerwca br. i w Gdańsku, 28 czerwca br. Do udziału w spotkaniach zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli branży ICT, którzy planują ekspansję zagraniczną lub szukają krajowych i międzynarodowych kontaktów biznesowych.

Udział w spotkaniach jest nieodpłatny, liczba miejsc ograniczona.
W załączeniu zamieściliśmy program spotkań.

Pliki do pobrania