Grafika komputerowa z napisem POPC

Ruszyła II runda trzeciego naboru wniosków w ramach POPC

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ogłoszono II rundę trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Tym razem nabór dotyczy trzech obszarów z województwa małopolskiego i opolskiego, w których beneficjenci II naboru zrezygnowali z realizacji projektów.

UKE prognozuje, że udostępnione obszary będą cieszyły się dość dużym zainteresowaniem inwestorów, gdyż w ramach konsultacji społecznych na trzech wskazanych obszarach operatorzy zadeklarowali realizację swoich prywatnych inwestycji w ponad 30% białych plam dostępnych w konsultacjach. Dla porównania rok temu w woj. lubelskim prywatne inwestycje wyniosły 5% punktów abonenckich (PA) dostępnych w obszarach.

Podobnie jak w przypadku poprzednich naborów, eksperci UKE wyznaczyli i tym razem obszary, na których mogą być realizowane projekty. Ich identyfikacja nastąpiła m.in. przy wykorzystaniu danych zbieranych przez UKE w ramach inwentaryzacji usług i infrastruktury telekomunikacyjnej, wyników konsultacji społecznych obszarów białych „NGA”, a także informacji o wszystkich projektach realizowanych w ramach POPC.

Określenie obszarów jest procesem skomplikowanym i wielofazowym. Wykorzystano w tym celu narzędzie do wyznaczania optymalnego przebiegu sieci. Bazuje ono na teoretycznym modelu kosztów budowy sieci i prognozowanego popytu. W trakcie prac UKE przeanalizował bazę adresów budynków z tych województw, korzystając z państwowych rejestrów, w tym  baz: NOBC i TERYT z GUS oraz PRG i  BDOT 10K z GUGiK. Oprócz baz państwowych UKE wykorzystywał także komercyjne bazy danych demograficznych. Dane te są niezbędne zarówno do wskazania przebiegu sieci jak i oszacowania popytu i potencjalnych przychodów. Dzięki temu jest możliwe precyzyjne skierowanie środków publicznych.

W II rundzie trzeciego naboru wniosków przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów na trzech obszarach konkursowych. Maksymalna liczba gospodarstw domowych, możliwych do objęcia siecią NGA, wynosi ponad 100 908. W obszarach jest 371 szkół, które mają szansę uzyskać dostęp do 100 Mb/s. Kwota dofinansowania, przewidziana w tym naborze wniosków, wynosi ponad 143 mln zł.

Środki te są szansą dla obszarów pozbawionych sieci NGA, dlatego zachęcamy przedsiębiorców telekomunikacyjnych do składania wniosków o dofinansowanie.

Szczegóły na stronie CPPC.