Mężczyzna konfiguruje telefon z ruterem

Ruszył konkurs na certyfikowany mechanizm monitorowania jakości dostępu do internetu


Prezes UKE ogłosił konkurs na dostawcę mechanizmu, który pozwoli monitorować  jakość usługi dostępu do internetu.

Jego wdrożenie przyczyni się do zwiększenia ochrony użytkowników i zapewnienia informacji o parametrach świadczonych im usług. Zwiększy również konkurencję pomiędzy dostawcami w oparciu o jakość świadczonych usług.

Zgodnie z unijnym prawem dostawcy internetu w sieciach stacjonarnych są zobowiązani do podawania w umowach minimalnych, zwykle dostępnych i maksymalnych oferowanych prędkości transmisji danych. Konsumenci powinni posiadać więc narzędzie, które pozwoli im w bezsprzecznych sposób zweryfikować jakość otrzymanej usługi z zapisami w umowie. Ta weryfikacja może zostać przeprowadzona właśnie dzięki mechanizmowi monitorowania certyfikowanemu przez Prezesa UKE.

System będzie składał się m.in. z serwisu internetowego oraz aplikacji na komputery stacjonarne (np. desktop, laptop). Podmiot wyłoniony w konkursie zapewni system pomiarowy nieodpłatnie, w wyniku czego uzyska certyfikat Prezesa UKE. Certyfikacja wybranego systemu zostanie dokonana przez Prezesa UKE na okres 24 miesięcy.

Termin składania ofert upływa 15 marca 2018 r. o godz. 15:00. Szczegóły w BIP.