Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2023 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2023 roku

Jak wyglądał rynek telekomunikacyjny w 2023 roku? Zapraszamy do lektury naszego raportu.

·      Jak kształtowały się przychody z usług telekomunikacyjnych w przypadku całego rynku i poszczególnych jego segmentów?

·      Jaki odsetek gospodarstw domowych korzystał z usług dostępu do internetu oraz jakie technologie i jakie przepływności łączy były najczęściej używane?

·      Ilu klientów korzystało z usług telefonii mobilnej?

·      Które usługi najczęściej świadczono w ramach pakietów?  

·      Jak zakończyła się realizacja POPC?

To tylko niektóre z pytań, na jakie odpowiedź daje raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2023 r.

Wartość rynku telekomunikacyjnego w 2023 r. wzrosła o 6% w stosunku do 2022 r. i wyniosła 43,1 mld zł. Na inwestycje telekomunikacyjne wydano 11,1 mld zł, o 1,1% mniej niż w roku poprzednim.

Z usług stacjonarnego dostępu do internetu korzystało 9,5 mln klientów, o 3,6% więcej niż w 2022 r. O 8,4% wzrosły przychody z tego segmentu rynku i wyniosły 5,9 mld zł.

Liczba klientów mobilnego dostępu do internetu, świadczonego za pomocą kart SIM wykorzystywanych w dedykowanych urządzeniach, wyniosła 8,9 mln (wzrost o 1,6%). Przychody w tym zakresie spadły o 1,3% wobec poprzedniego roku i wyniosły 2,2 mld zł.

Najczęściej użytkowaną usługą telefoniczną była usługa telefonii mobilnej, z której korzystało 52,4 mln użytkowników. Usługa telefonii stacjonarnej kolejny rok traciła na znaczeniu. W 2023 r. korzystało z niej 2,1 mln użytkowników, o 13,1% mniej w stosunku do 2022 r. Na znaczeniu straciła również, choć w znacznie mniejszym stopniu, usługa telefonii VoIP. Była świadczona dla 2,8 mln klientów, o 2,8% mniej niż rok wcześniej.

Podobnie, jak rok wcześniej, 75% gospodarstw domowych korzystało z płatnych usług telewizyjnych, z których przychód osiągnął poziom 6,8 mld zł.

W 2023 r. zdecydowana większość użytkowników usług wiązanych wybierała pakiety double play (77,5%).

Na koniec 2023 r. praktycznie cały obszar kraju 99% był objęty zasięgiem internetu mobilnego o maksymalnej prędkości co najmniej 100 Mb/s. Najczęściej wybieranymi usługami w Polsce były usługi o przepustowości 300 Mb/s i 1 Gb/s.

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się szerokopasmowe sieci operatorów hurtowych, którzy zapewniają dostęp do swoich sieci przedsiębiorcom wykorzystującym je do świadczenia usług detalicznych. Otwarty dostęp hurtowy do sieci światłowodowych obejmował w Polsce w 2023 r. swoim zasięgiem 4,2 mln gospodarstw domowych.

Zapraszamy do lektury raportu.

Pliki do pobrania