Grafika komputerowa przedstawiająca światłowody.

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2016 roku

W 2016 r. na rynku telekomunikacyjnym  utrzymały się trendy z lat ubiegłych. Wzrosła liczba użytkowników internetu mobilnego, na popularności zyskały też usługi wiązane. Duże spadki odnotowała telefonia stacjonarna. Nieznacznie zmniejszyło się nasycenie usługami telefonii mobilnej, jednak wciąż znajduje się na bardzo wysokim poziomie. Wartość rynku telekomunikacyjnego w 2016 r. wyniosła w sumie 39,47 mld zł.

Internet na plusie

Z Internetu w Polsce korzystało w 2016 r. około 14,5 mln osób. Oznacza to wzrost o około 0,7 mln użytkowników w porównaniu z 2015 r. Wzrost ten generowany był głównie przez mobilny dostęp do sieci. W 2016 r. w sumie ponad 51% użytkowników korzystało z takiego dostępu. Był to wzrost o blisko 3 pp. rok do roku.

Wzrosty i spadki na rynkach telefonii mobilnej i stacjonarnej

Segmentem rynku, który w ostatnich latach wykazuje największą dynamikę wzrostu, są usługi wiązane. W 2016 r. w Polsce korzystało z nich blisko 8 mln osób.  Oznacza to, że w przeciągu roku przybyło około 2 mln użytkowników pakietów. Najpopularniejszą usługą tego typu jest model „Telefonia ruchoma + Internet mobilny”. Z takiej usługi korzystało ok. 54% użytkowników.

Na rynku telefonii mobilnej nastąpił spadek liczby kart SIM. W 2015 r. było ich około 56,6 mln. Rok później liczba ta była o 1,1 mln niższa (55,5 mln). Pomimo tego spadku, segment telefonii ruchomej wygenerował w 2016 r. ponad 42% przychodów, pochodzących z całego sektora telekomunikacyjnego.

Z roku na rok zdecydowanie traci na znaczeniu telefonia stacjonarna. Z tej usługi w 2016 r. korzystało już tylko 5,2 mln osób , co oznacza spadek o 8,2% w porównaniu do 2015 r. Rośnie natomiast zainteresowanie usługami telefonii VoIP, świadczonymi w sieci własnej operatorów. Liczba ich użytkowników wzrosła do 1,05 mln, co oznacza wzrost o 6,1% rok do roku. Mniejszą popularnością cieszyły się usługi świadczone w oparciu o sieć innego operatora. W 2016 r. korzystało z nich o około 130 tys. osób mniej niż w 2015 r.

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej

W 2016 r. odnotowano 16% przyrost sieci światłowodowych. Na koniec ubiegłego roku długość własnej sieci optycznej w Polsce wyniosła prawie 430 tys. km.  W porównaniu do poprzedniej inwentaryzacji z 2015 r. przybyło również ponad 46 tys. węzłów światłowodowych, co oznacza wzrost o 43%.

Przyrost infrastruktury przekłada się na zwiększenie zasięgu sieci NGA. W 2016 r. dostęp do Internetu o przepustowości min. 30 Mb/s posiadało prawie 66% gospodarstw domowych, a dzięki realizacji zatwierdzonych projektów w ramach POPC dostęp szerokopasmowy uzyska kolejne 10% gospodarstw.

Pliki do pobrania