Mezczyzna w swetrze z paczką, na tle półek z paczkami

Raport o stanie rynku pocztowego w 2023 r.

Jaka była wartość polskiego rynku usług pocztowych w roku 2023? Która usługa przekroczyła granicę jednego miliarda sztuk? Odpowiedzi na te pytania oraz inne informacje o polskim rynku pocztowym zawiera nasz najnowszy „Raport o stanie rynku pocztowego w 2023 roku”.

Wartość polskiego rynku usług pocztowych (16,51 mld zł) w roku 2023 wzrosła w stosunku do roku 2022 o 1,97 mld złotych osiągając stopę wzrostu na poziomie 13,6%. Wzrost ten kolejny rok osiągnął wartość dwucyfrową.

Wzrostowi wartości rynku towarzyszył również minimalny wzrost ogólnego wolumenu zrealizowanych usług pocztowych, który w 2023 roku osiągnął liczbę 2,04 mld sztuk, co oznacza wzrost o 3,6% w ujęciu rok do roku.

Najliczniej realizowaną usługą pocztową w 2023 roku były przesyłki kurierskie, których liczba przekroczyła granicę jednego miliarda. Przesyłki kurierskie stanowiły w 2023 roku 71,3% wartości rynku pocztowego oraz 51,7% całego wolumenu usług pocztowych.

Segment przesyłek kurierskich przez ostatnie lata sukcesywnie zwiększał wolumen w ślad za rozwojem handlu e-commerce. Rocznie oznaczało to wzrosty na poziomie kilkudziesięciu milionów sztuk i wzrosty przychodów o setki mln złotych.

Pomimo już znacznej wartości, polski rynek usług pocztowych posiada perspektywy dalszego rozwoju.

 

Raport w załączniku

Pliki do pobrania