Kobieta uśmiechająca się.

Raport o stanie rynku pocztowego w 2016 roku

Na polskim rynku usług pocztowych od kilku lat zachodzi proces dynamicznych zmian strukturalnych. Jego przyczyną są dwa współistniejące trendy biznesowe: powolne zmniejszanie się przychodów i wolumenów tradycyjnych usług listowych oraz szybki wzrost rynku przesyłek kurierskich.
Rok 2016 upłynął pod znakiem dynamicznego rozwoju segmentu przesyłek kurierskich. Dzięki zwiększeniu przychodów o kolejne 0,37 mld zł[1], osiągnął największy udział (46,81%) w ogólnej wartości rynku usług pocztowych i zdecydowanie wyprzedził usługi tradycyjne.
W 2016 r. łączna wartość rynku pocztowego wyniosła 7,65 mld zł. Oznacza to kolejny rok wzrostu, choć w porównaniu do roku 2015 jego poziom był nieznaczny i wyniósł 0,18%. Utrzymanie pozytywnej dynamiki zostało osiągnięte przy jednoczesnym spadku wolumenu całkowitego usług pocztowych (wynoszącym ponad 5,32%), co wskazuje na przenoszenie środka ciężkości rynku w stronę usług kurierskich.
W 2016 r. rosło także znaczenie rynku usług międzynarodowych (wzrost dla całego rynku o 9,99%). Wpływ na to miała globalizacja e-handlu oraz wyhamowanie spadku usług przesyłania paczek pocztowych, obserwowanego jeszcze przed rokiem 2014. Wydaje się, że ta usługa, notując w 2016 wzrost przychodów, weszła na stabilny poziom, co wskazuje na odzyskanie zaufania części klientów e-commerce do tradycyjnej paczki pocztowej.

Prognozowany wzrost gospodarczy Polski, wciąż modernizująca się infrastruktura drogowa, logistyczna i cyfrowa oraz coraz większe upodobanie Polaków do zakupów w sieci powodują, że polski rynek pocztowy, pomimo spadków w zakresie usług tradycyjnych, jest obszarem o silnych perspektywach wzrostu i dużym potencjale innowacyjności technologicznej.

Pliki do pobrania