Przemysław Cząstka wiceprzewodniczącym Grupy Roboczej ds. transgranicznych usług doręczania paczek w ERGP

Przemysław Cząstka wiceprzewodniczącym Grupy Roboczej ds. transgranicznych usług doręczania paczek w ERGP

Do pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego tej Grupy Roboczej został powołany na dwuletnią kadencję 2022-23 decyzją Przewodniczącego ERGP na październikowym posiedzeniu Grupy Kontaktowej ERGP.

Grupa Robocza ds. transgranicznych usług doręczania paczek, zajmuje się kwestiami związanymi z wdrożeniem na rynkach państw Unii Europejskiej Rozporządzenia UE 2018/644 w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek.

ERGP jest organizacją skupiającą krajowe organy regulacyjne państw członkowskich UE i jest podstawowym narzędziem Komisji Europejskiej, mającym zapewnić skuteczne wdrożenie dyrektywy pocztowej i zarazem pełnić funkcję źródła najlepszych praktyk regulacyjnych. ERGP jest najważniejszą płaszczyzną współpracy między regulatorami rynku pocztowego poszczególnych krajów członkowskich UE.

Przemysław Cząstka jest absolwentem ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył również studia MBA na Manchester Business School. Specjalizuje się w kwestiach ekonomicznych regulacji rynków, czym przez wiele lat zajmował  się w firmach doradczych ( m. in. Ernst & Young) pracując dla wielu regulatorów oraz firm z sektorów regulowanych. W UKE jest Radcą w Departamencie Rynku Pocztowego.