Logo WSIS Forum

Projekt UKE zdobył wyróżnienie WSIS Prizes 2019 Champion

We wtorek 9 kwietnia podczas WSIS Forum odbędzie się Ceremonia WSIS Prizes 2019, podczas której Prezes UKE otrzyma z rąk Sekretarza Generalnego ITU certyfikat Championa za projekt „Cyfrowa dostępność dla wszystkich!”

Nasz projekt otrzymał wyróżnienie w kategorii "Enabling environment”, która skupia się na dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla osób o szczególnych potrzebach. W ramach programu  „Cyfrowa dostępność dla wszystkich” realizujemy co roku monitoring stron, aplikacji i punktów obsługi dostawców usług telekomunikacyjnych i pocztowych pod kątem dostępności, a także promocję dobrych praktyk, skierowaną do dostawców oraz konsumentów.

Prowadzimy też kampanie edukacyjne, skierowane do osób z niepełnosprawnościami: zajęcia z kodowania dla dzieci Głuchych (prowadzone w Polskim Języku Migowym) oraz dzieci z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi.