Maszt telekomunikacyjny na tle bezchmurnego nieba

Prezes UKE wznowił postępowanie w sprawie rezerwacji z pasma 1800 MHz

O wznowienie postępowania wnioskowała spółka T-Mobile Polska.

Zgodnie z zasadami procedury administracyjnej, postanowienie o wznowieniu postępowania stanowi rozstrzygnięcie formalne, które otwiera właściwe postępowanie służące zbadaniu, czy zaszły przesłanki do wznowienia i do uchylenia rezerwacji Aero 2 sp. z o.o.

Wznowienie postępowania nie wpływa na rezerwację przyznaną Aero 2 sp. z o.o. Rezerwacja ta pozostaje w mocy i w oparciu o nią mogą być świadczone usługi telekomunikacyjne.