Prezes UKE spotkał się z Dyrektorem TSB ITU

Prezes UKE spotkał się z Dyrektorem TSB ITU

Prezes UKE Jacek Oko poinformował Seizo Onoe, Dyrektora TSB ITU o planach UKE związanych z przygotowaniem procedury selekcyjnej na częstotliwość 700 MHz i kwestiach związanych z 6G.

Prezes UKE przedstawił także specyfikę rynku telekomunikacyjnego w Polsce wynikającą z charakterystyki dostawców usług telekomunikacyjnych. Podniesiono również kwestię współpracy pomiędzy Biurem Standaryzacji, a środowiskiem akademickim. Przykładem takiej współpracy jest planowane wyjazdowe posiedzenie Grupy Roboczej ITU, które odbędzie się w przyszłym miesiącu na Politechnice Wrocławskiej.

Tematem rozmowy były także zagadnienia związane z wykorzystaniem przez ITU koncepcji „metaverse” i sztucznej inteligencji (AI) do procesu standaryzacji. Omówiono kwestię zarówno korzyści jak i zagrożeń, które niesie wykorzystanie tych narzędzi w wielu dziedzinach, nie tylko w telekomunikacji. Biuro TSB pracuje właśnie nad opracowaniem i wdrożeniem standardów sztucznej inteligencji. Temat pojawi się także podczas Światowego Forum Społeczeństwa Informacyjnego w Genewie pod koniec maja World Summit on the Information Society (WSIS)+20 Forum High-Level Event oraz dalszych wydarzeń takich jak AI Governance Day i AI for Good Global Summit AI for Good Global Summit 2024 (itu.int).

Prezes UKE zaznaczał, że Polska dorównuje pod względem rozwoju telekomunikacji rozwiniętym krajom UE i nasze doświadczenia w budowaniu nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej mogą być wykorzystane w szczególności w Afryce – regionie będącym obecnie priorytetowym dla ITU. 

Seizo Onoe jest Dyrektorem TSB ITU od 1 stycznia 2023 roku, uprzednio przez ponad 30 lat był związany z japońskim operatorem telekomunikacyjnym NTT DOCOMO. Jako Dyrektor TSB jest odpowiedzialny za koordynację i standardy techniczne oraz proces współpracy, która umożliwia międzynarodową wymianą i współpracę ICT. Jest zaangażowany w ułatwianie otwartego i inkluzywnego procesu standaryzacyjnego, promowanie cyfrowych technologii, budowanie nowego ekosystemu opartego na nowoczesnych technologiach oraz w rozwój współpracy w obszarze standardów ICT.