Marcin Cichy

Prezes UKE przewodniczącym sieci EaPeReg w 2020 roku

Prezes UKE został wybrany na przewodniczącego sieci regulatorów ds. łączności elektronicznej Partnerstwa Wschodniego (EaPeReg) w 2020 r. podczas 14. posiedzenia plenarnego organizacji, które odbyło się 27 listopada w Rydze. Wiceprzewodniczącym zostało Ministerstwo Transportu, Komunikacji i Wysokich Technologii Azerbejdżanu.  

Pierwszy raz od ośmiu lat przewodnictwo w EaPeReg będzie sprawować instytucja spoza grona bezpośrednich członków sieci. Wybór polskiego regulatora wpisuje się w Strategię Prezesa UKE w zakresie wzmocnienia aktywności merytorycznej Urzędu na arenie międzynarodowej.

UKE włączone jest w prace EaPeReg od 2010 roku. W ostatnich latach nasi eksperci uczestniczyli w wymianie wiedzy, a także realizowali projekty w ramach programów pomocowych, finansowanych zarówno ze środków krajowych (polska pomoc rozwojowa), jak i z funduszy unijnych (Twinning, TAIEX) na rzecz organów regulacyjnych Gruzji oraz Ukrainy.

Prace EaPeReg skupią się na trzech obszarach: zawarciu porozumienia ws. wspólnej przestrzeni roamingowej w krajach Partnerstwa Wschodniego, niezależności regulatorów oraz koordynacji strategii zarządzania częstotliwościami, zarówno między krajami Partnerstwa Wschodniego, jak i w relacjach z krajami Unii Europejskiej.

Wymienione działania realizują inicjatywę Komisji Europejskiej EU4Digital, której celem jest transfer korzyści wynikających z jednolitego rynku cyfrowego krajom Partnerstwa Wschodniego. Realizacją projektu w 2020 r. będzie kierował Prezes UKE Marcin Cichy przy wsparciu Banku Światowego oraz EY.

Sieć EaPeReg to niezależna platforma regulatorów łączności elektronicznej Partnerstwa Wschodniego. Członkami organizacji są Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina. Platformę wspierają Komisja Europejska oraz kraje UE.