Prezes UKE na Radzie ITU

Prezes UKE na Radzie ITU

Prezes UKE dr inż. Jacek Oko, jako przedstawiciel Polski, wystąpił na Sesji Wysokiego Szczebla dotyczącej „Zapewnienia uniwersalnej łączności dla wszystkich”. Sesja ta odbyła się w Genewie w ramach Rady Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), którego Polska jest członkiem od ponad 100 lat.

Wystąpienie Prezesa podobnie jak i pozostałych panelistów koncentrowało się wokół odpowiedzi na pytania dotyczące ewoluowania cyfrowych podziałów, narzędzi niezbędnych do ich ograniczania oraz roli ITU w tym procesie.

Prezes UKE zaznaczył, że podziały cyfrowe zmieniły swoje znaczenie i dostęp do telekomunikacji przestał być już przywilejem. Stwierdził, że technologie informacyjno-telekomunikacyjne grają dzisiaj istotną rolę i towarzyszą każdemu człowiekowi w codziennym życiu. Jak zaznaczał, w Polsce jesteśmy przekonani, że nowoczesne narzędzia ICT są kluczowym czynnikiem szybkiego i zrównoważonego rozwoju zwłaszcza jeśli dotyczy to takich obszarów jak usługi publiczne, e-zdrowie, edukacja, szkolenia dla młodych i bezrobotnych, czy ochrona środowiska. Dzięki naszemu doświadczeniu jako przedstawiciele UKE i MC możemy zaoferować wsparcie innym krajom w obszarze mapowania infrastruktury, alokacji widm, e- usług publicznych, programów  finansowania infrastruktury, czy badania jakości usług telekomunikacyjnych. Prezes podkreślił, że ITU, jako Agenda ONZ jest światową organizacją wymiany wiedzy i doświadczeń oraz jest wiodącą w rozwoju cyfrowym, co widać po krajach, które osiągnęły postęp telekomunikacyjny dzięki wsparciu ITU.

"Jako członek ITU będziemy nadal aktywnie uczestniczyć w pracach tej organizacji zarówno w obszarze decyzyjnym na forach jak Rady, Konferencje jak również w kierowaniu, czy uczestniczeniu w  pracach grup eksperckich" - mówił Prezes UKE.