Marcin Cichy

Prezes UKE Marcin Cichy wiceprzewodniczącym BEREC 2019

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego BEREC na 2019 rok na posiedzeniu plenarnym BEREC w Pradze.

Wpisuje się to w realizację jednego z kierunków Strategii Prezesa UKE w zakresie wzmocnienia aktywności merytorycznej UKE na arenie międzynarodowej.

Priorytetem BEREC w najbliższym roku będzie wdrożenie dyrektywy ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej.

W Pradze wybrano także przewodniczącego BEREC na 2020 rok. Został nim Dan Sjoblöm, szef szwedzkiego organu regulacyjnego PTS, który w 2019 r. obejmie stanowisko wiceprzewodniczącego. Pozostałymi wiceprzewodniczącymi wybranymi będą: Marcin Cichy – Prezes UKE, Tanja Muha – dyrektor generalna słoweńskiego organu regulacyjnego AKOS, Konstantinos Masselos – prezes greckiego regulatora EETT oraz Johannes Gungl – szef austriackiego regulatora RTR, który pełnił rolę przewodniczącego BEREC w 2018 r.

Przewodniczącym BEREC w roku 2019 będzie Jeremy Godfrey – szef irlandzkiego organu regulacyjnego ComReg,  który został wybrany na to stanowisku w ubiegłym roku.

Funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących BEREC pełnione są przez wybrane osoby reprezentujące organy regulacyjne na zasadzie dobrowolnego zobowiązania. Nie wiążą się one z zatrudnieniem przez BEREC.
_____________________________
BEREC - Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej – zrzesza regulatorów z państw członkowskich UE. Jego zadaniem  jest rozwijanie współpracy i koordynacji pomiędzy urzędami regulacyjnymi i Komisją w celu wspierania rozwoju rynku wewnętrznego sieci i usług łączności elektronicznej oraz spójnego wdrażania przepisów ram regulacyjnych we wszystkich państwach członkowskich.