Marcin Cichy

Prezes UKE Marcin Cichy przewodniczącym ERGP w 2021

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy został jednogłośnie wybrany na stanowisko przewodniczącego Europejskiej Grupy Regulatorów ds. Usług Pocztowych ERGP na rok 2021.

Po raz pierwszy w historii w struktury zarządu ERGP wchodzi Polak. W celu zapewnienia ciągłości prac ERGP, Marcin Cichy najpierw w 2020 roku będzie wiceprzewodniczącym, a w 2021 – przewodniczącym. Wyboru jednogłośnie dokonało 28 krajów Unii Europejskiej.

W ramach przewodnictwa nad ERGP, Marcin Cichy będzie odpowiedzialny za realizację średniookresowej strategii na lata 2020-2022, organizowanie forów dyskusyjnych i spotkań warsztatowych. Do jego zadań należeć będzie także przygotowanie i realizacja programu pracy grup roboczych.

ERGP realizuje strategię stworzenia europejskiego Jednolitego Rynku Cyfrowego  w części dotyczącej usług pocztowych. Celem jej jest uwolnienie potencjału handlu elektronicznego Unii Europejskiej, zwłaszcza poprzez obniżanie kosztów i zwiększanie skuteczności doręczania przesyłek transgranicznych w transakcjach e-commerce.

ERGP jest ciałem doradczym Komisji Europejskiej. Odpowiada za ułatwianie współpracy między niezależnymi krajowymi organami regulacyjnymi w krajach UE oraz między krajowymi organami regulacyjnymi a Komisją. Celem jest konsolidacja rynku wewnętrznego usług pocztowych i zapewnienie spójnego stosowania przepisów.

Do końca 2019 roku funkcję przewodniczącego ERGP pełni João Cadete de Matos - szef portugalskiego regulatora ANACOM. W kadencji 2020 zastąpi go na tym stanowisku Spyros Pantelis – zastępca prezesa EETT ds. rynku pocztowego w Grecji.

Objęcie przez Marcina Cichego nowego stanowiska wpisuje się w realizację jednego z kierunków Strategii Prezesa UKE w zakresie wzmocnienia aktywności merytorycznej polskiego regulatora na arenie międzynarodowej. Marcin Cichy od 2018 roku jest członkiem Komisji Szerokopasmowej dla Zrównoważonego Rozwoju w ramach ONZ. W 2019 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), odpowiadając za roaming, ramy regulacyjne oraz rozwój sieci bezprzewodowych. W 2020 roku Prezes UKE będzie przewodniczącym sieci regulatorów ds. łączności elektronicznej Partnerstwa Wschodniego (EaPeReg).